Croatian(HR)

Makarska rivijera

Makarska rivijera dio je priobalnog pojasa srednje Dalmacije dug oko 60 km i 3 km širok.U zagrljaju velebne planine Biokovo (1762 m) i okupana suncem više od 2700 sati godišnje, s prosje?nom temperaturom višom od 20 oC, Makarska rivijera pravi je mali mediteranski raj.

Prekrasno ?isto more može se pohvaliti godišnjim temperaturnim prosjekom višim od 20 oC. Temperatura mora u ljetnom se periodu kre?e izme?u 25 oC i 27 oC.

Zime su izuzetno blage i sun?ane, a ljeta duga i topla sa osvježavaju?im maestralom, vjetrom koji nenametljivo s pu?ine donosi prirodno osvježenje, prijeko potrebno u ljetnim danima. Od ostalih vjetrova tu su i bura (sjeverac), koja donosi hladno?u, te jugo, topli vjetar s mora koji donosi vlagu, a izuzetno je omiljen me?u poklonicima vodenih sportova poput jedrenja, surfanja i kajtinga.

Središte rivijere ?ini grad Makarska kojemu gravitira niz živopisnih naselja ovog kraja. Sjeverozapadno od Makarske nalaze se Brela, Baška Voda, Promajna, Bratuš, i Krvavica. Jugoisto?no od Makarske su Tu?epi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogoš?e , Bato, Drvenik, Zaostrog i Gradac.

Tijekom turisti?ke sezone, u svim se mjestima Makarske rivijere održavaju razne priredbe - kulturne, zabavne, sportske, rekreacijske ... To su dani tradicionalnih pu?kih sve?anosti kada se slave zaštitnici mjesta i dani slavne prošlosti. Osim svetkovina i pu?kih fešta, obi?no se organiziraju "Ribarske no?i" i druge zabavne i sportske priredbe, koje se održavaju u portima, na plažama ili terasama hotela.

Posjete SadrĹľajima : 235738