Croatian(HR)

Promajna

Me?u turisti?kim draguljima Makarske rivijere zasigurno posebno sjaji Promajna. Iako svoju povist pie od 1815. godine, ona je danas istinska oaza mira i netaknute prirode. Friki lahor s Biokova, vrha Hrvatske, preko pitomog krajolika, do borovih uma nadvitih na bile pje?ane plae i bistro more, apu?e o ribarskoj prolosti i radosno poziva na uivanje u lipoti mira i gostoljubivosti doma?ina.

Za Vas koji volite dinami?niji odmor, Promajna nudi veliki izbor rekreativnih i zabavnih sadraja.

Lako je do?' do nas, ma je teko oti?'.


Posjete Sadržajima : 239386